Banlar loglardan mı gmlerin bizi yakalamasından mı ?