M2Bob: 2018 End-of-The-Year Giveaway

  M2Bob: 2018 End-of-The-Year Giveaway  OPEN ME

  Dear M2Bob users,
  the year is almost over. It was, again, a good year for all of us. A lot of new servers came online and we took over all of them.
  Thank you all for the support, either you are using the free version of our bot or buying premium. Thank you to the long time
  supporters and welcome home to the new users.
  You gave us so much and now we want to give you something back; therefore we present to you the 'M2Bob: End-of-The-Year 2018 Giveaway'.

  Information:
  This year, we are going to do it a little bit different: The giveaway will be fully automatically.
  our giveaway is taking place on the website Giveawaytools2. To enter, visit the link and complete the entries: CLICK ME!

  Tasks:
  On the website, there are different tasks you can complete to get entries for the giveaway.
  Some of the tasks are mandatory and some are optional.

  - Visit M2Bob on Facebook (+1)
  - Follow M2Bob on Facebook (+3)
  - Follow M2Bob on Twitter (+4)
  - Join the M2Bob Discord server (+2)
  - Give us some feedback (+1)
  - Tell us some future updates & features you want to see (+3)

  Prizes:
  The prizes are better and more users can win something this year.
  There are 15 winners and you can win a premium key with at least 5 and up to 20 days.
  There are 15 different keys to win, with the biggest having 20 and the smallest having 5 botting days

  Duration of the raffle:
  The raffle will start on Saturday, 22.12.2018 at 12:00 (CEST) and will end on Tuesday, 01.01.2019 at 12:00 (CEST).

  Terms & Conditions:
  1. Every user is allowed to take part to the giveaway with **only ONE** account.
  2. Read the description of every entry option and do what it requires from you.
  3. If you fill out an entry only with spam, or with invalid content, you will get disqualified and your prize will go to another participant.  BENİ AÇIN

  Sevgili M2bob Kullanıcıları,
  yıl bitmek üzere. Yinede, hepimiz için iyi bir yıldı. Bir çok yeni sunucu çevrimiçi oldu ve hepsini elden geçirdik.
  Tüm desteğiniz için teşekkür ederiz, ya botumuzun ücretsiz sürümünü kullanıyorsunuz ya da premium üyelik satın alıyorsunuz. Bizi uzun süredir destekleyenlere
  teşekkürler ve aramıza yeni katılanlara hoşgeldiniz.
  Bize çok şey kattınız ve şimdi bizde sizlere birşeyler geri vermek istiyoruz; bu nedenle 'M2Bob: 2018 Yıl sonu çekilişini' sizlere sunuyoruz.

  Bilgi:
  Bu yıl, biraz farklı yapacağız: Çekiliş tamamen otomatik olacak.
  çekilişimiz Giveawaytools2 web sitesinde gerçekleşiyor. Katılım için bağlantıyı ziyaret edin ve girişleri tamamlayın: BURAYA TIKLA!

  Görevler:
  İnternet sitesinde, hediye girişini almak için tamamlayabileceğiniz farklı görevler var.
  Görevlerin bazıları zorunlu, bazıları ise isteğe bağlı.

  - Facebook'ta M2Bob sayfamızı ziyaret ediniz (+1)
  - Facebook'taki M2bob sayfamızı takip ediniz (+3)
  - Twitter'daki M2bob sayfamızı takip ediniz (+4)
  - M2Bob Discord sunucusuna katılınız (+2)
  - Bize bir kaç geribildirimlerde bulununuz (+1)
  - Bize gelecekte görmek istediğiniz güncellemeleri ve özellikleri anlatınız (+3)

  Ödüller:
  Ödüller daha iyi ve birçok kullanıcı bu yıl birşeyler kazanacak.
  15 kazanan olacak ve en az 5 ve 20 güne kadar premium kod kazanabilecekler.
  Kazanabileceğiniz 15 farklı premium kod var, en büyüğü 20, en küçüğü 5 bot gününe sahip

  Çekilişin Süresi:
  Çekiliş Cumartesi günü başlayacak, 22.12.2018 12: 00'da (OAYZD) ve 01.01.2019 Salı günü saat 12: 00'de (OAYZD) sona erecektir.

  Şartlar ve koşullar:
  1. Her kullanıcının, ** sadece BİR ** hesapla hediyeye katılmasına izin verilir.
  2. Her katılım seçeneklerinin açıklamasını okuyun ve sizden ne bekleniyorsa onu yapın.
  3. Bir katılımı yalnızca spam ile doldurursanız, veya geçersiz içeriğe sahip bir veriyle, diskalifiye edileceksin ve ödülün başka bir katılımcıya gidecek.

  Post was edited 3 times, last by “NCT” ().