cpu 50 yada 30 larda tek clientte sizdede öylemi yardım