Posts by M2Bob

  Information:

  Aby śledzić sekcję serwerów prywatnych, dozwolony będzie tylko jeden wątek na serwer. Przed utworzeniem nowego wątku

  Serwera prywatnego sprawdź, czy istnieje już wątek dotyczący tego serwera. Jeśli tak, użyj go i udostepnij tam informację.

  Tworzenie wątków na identycznych serwerach, na ktorych wątek już istnieje, zostanie usunienty bez komentarza i ostrzeżone!


  W obszarze prywatnych serwerów znajdziesz kilka pól wejściowych. Proszę je poprawnie wypełnić, abyśmy nie mieli dodatkowej pracy I mogli szybko zacząc z pracą na serwerze.


  Tytuł tematu musi być taki sam, jak nazwa serwera + język główny.

  Przykład: [EN]Aeldra2

  Jeśli tytuł nie pasuje do nazwy serwera lub zawiera coś innego, temat zostanie usunięty bez ostrzeżenia!

  Proszę skorzystać z już uwtorzonych tematów dotyczących serwerów, jeśli chcesz zostawić komentarz lub problem dotyczący serwera. Tematy utworzone specjalnie w tym celu zostaną usunięte.


  W obszarze Prywatnych Serwerów należą:


  • Problemy / komunikaty o błędach, które występują na Serwerach Prywatnych
  • Problemy z używaniem M2bob na prywatnych serwerach
  • Żądania obsługi Serwera prywatnego na serwerze [X]


  -> Wszystko, co nie jest wyraźnie dozwolone, jest zabronione i zostanie usunięte

  Poniższe zasady dotyczą obszaru "Problemy techniczne" (Jeśli zlekceważysz regulamin, wątek moze zostać usuniety bez komentarza!)


  W obszarze problemów technicznych należą :


  • Problemy / błędy występujące na oficjalnych serwerach
  • Problemy z używaniem M2bob na oficjalnych serwerach


  -> Wszystko, co nie jest wyraźnie dozwolone, jest zabronione i zostanie usunięte.

  Poniższe zasady dotyczą obszaru "Pytania o M2bob":


  • Pytania o M2bob które występują na oficjalnych serwerach
  • Pytania dotyczące korzystania z M2bob na oficjalnych serwerach
  • Pytania dotyczące ogólnego korzystania z M2bob (Bez prywatnych serwerów)

  -> Wszystko, co nie jest wyraźnie dozwolone, jest zabronione i zostanie usunięte.

  Dear users,

  we have decided to delete all old private server topics, as they:


  1. were outdated

  2. were full of spam

  3. a large part of the servers no longer existed.


  Therefore we ask you to create the server topics again in the right category.

  Please stick to the topic template and fill it out correctly.


  - M2Bob Team

  Următoarele reguli se aplică pentru Forum:


  Interzis pe tot forumul:

  • Trading
  • Thread-uri / Postări duble -> Folosește butonul Editează
  • Insulte, conținut sexual și rasism
  • Postarea de conținut ilegal, informații personale și, în general, tot ceea ce încalcă drepturile altora
  • Spam
  • Multiaccounts
  • Cerșitul de conturi M2Bob sau statutul premium
  • Postarea sau promovarea programelor, care sunt similare sau aceleași cu M2Bob


  Spam-ul este interzis și va fi șters, inclusiv următoarele:


  • Postări duble -> Utilizați butonul Editează
  • Postări traduse cu Google Translate, "#closerequest", "#Report" etc. -> Utilizați butonul Editare / Raport
  • Postări pentru push (excepție: nu s-a primit răspuns nou în ultimele 48 ore)
  • Postări off-topic, cum ar fi "hahaha", * smileys *
  • Descrierea unei probleme într-un thread despre o altă problemă
  • Caps-Lock titlu și / sau posturi cu Caps-Lock


  Avertizări

  Motiv Puncte Timp expirare
  Spam 2 3 Săptămâni
  Doublepost 2 2 Săptămâni
  Off-Topic 2 2 Săptămâni
  Caps-Lock Titlu / Text 1 2 Săptămâni
  Utilizarea inutilă a @team 1 2 Săptămâni
  Limba incorectă într-o categorie cu limbaj specificat 1 2 Săptămâni
  Limbaj inadecvat / insultă 6 Niciodată
  Avertizare (informații despre comportamentul incorect) 0 Niciodată


  Sancțiuni

  Blocking Puncte Timp expirare
  24h ban 6 24 hours
  7 zile ban 10 7 days
  14 zile ban 15 14 days
  Ban permanent 25 Niciodată


  M2Bob Forumunda geçerli Kurallar:

  Forum Genelinde Yasaklananlar:


  • Takas ve ticaret
  • Çift konular veya çift paylaşımlar --> Edit-Tusunu kullanın!!
  • Her türlü saygisizlik, hakaret veya küfür
  • Yasadışı içeriği, kişisel verileri ve genel olarak başkalarının haklarını ihlal eden her şeyi yayınlamak
  • Birden çok hesap kullanma
  • M2Bob hesapları veya premium statüsü için yalvarmak
  • M2Bob ile benzer veya aynı olan programları yayınlamak veya tanıtmak.
  • Spam


  Spam yasaktır ve aşağıdakiler dahil silinecektir:


  • Çift mesajlar veya konular --> Edit-Tusunu kullanın
  • Google çeviri kullanmak, '#closerequest', '#reported' etc. --> Edit/Report-Tusunu kullanın
  • Push threads (istisna: 48 saat boyunca yeni cevap yok))
  • Konuyla ilgili olmayan şeyleri göndermek: "hahaha", *smiley* gibi gönderiler
  • Konuyla ilgili olmayan baska problemleri/şeyleri yazmak.
  • Caps-Lock başlığı ve / veya Caps-Lock mesajlar  Uyarılar

  Nedeni Puanlar Geçerlilik tarihi
  Spam 2 3 Hafta
  Çift konular 2 2 Hafta
  Off-Topic 2 2 Hafta
  Caps-Lock kullanmak
  1 2 Hafta
  @Team üyesinin gereksiz etiket kullanımı 1 2 Hafta
  Belirtilen dile sahip bir kategoride yanlış dil kullanımı 1 2 Hafta
  Uygunsuz dil / hakaret 6 Asla
  Uyarı (yanlış davranış hakkında bilgi) 0 Asla


  Yaptırımlar

  Engelleme Puanlar Geçerlilik tarihi
  24 saat geçici ban 6 24 saat
  7 gün geçici ban 10 7 gün
  14 gün geçici ban 15 14 gün
  Kalıcı ban 25 Asla


  Wenn ihr meint einen Bug im M2Bob gefunden zu haben, dann solltet ihr dabei folgendes beachten:

  If you think, you have found a bug in M2Bob than please keep in mind the following things:

  M2bob'da bir hata bulduğunuzu düşünüyorsanız lütfen aşağıdakileri aklınızda bulundurun:

  Dacă crezi, că ai găsit un bug în M2Bob, te rugăm să citești următoarele lucruri:

  Cannot connect to our website?

  Some private servers block the DNS adress of our website and forum, if you download them. You will see, that you cannot reach our website or forum, altough there is nothing wrong with your interent connection.


  How to fix this problem:

  1. Go to C:\Windows\System32\drivers\etc (C:\ or your drive, where windows is installed)
  2. Enable the function called "Hidden items" (picture below)
  3. Delete all the files from that folder (hosts is the most important do delete)


  You can also use our tool to remove the Hosts File. (This tool is working if your Windows folder is in the C: Drive!)
  Download:
  https://anonfile.com/j3sds9pbo9/HostsRemover_rar
  Mirror: https://mega.nz/file/MMgnWBaJ#…DqZBeOZkg9U8K3JtONHx1_LRQ

  1. Execute the HostsRemover.exe (Start as Admin)
  2. Use the button <ResetHosts>
  3. Use the button <Try our Website>


  Then you should be able to visit our website again (and use M2Bob)


  Folgende Regeln gelten im M2Bob Forum:


  Im gesamten Forum untersagt:

  • Trading
  • Doppelte Threads/Doppelposts --> Edit-Button benutzen!
  • Beleidigungen, sexuelle Inhalte und Rassismus
  • Veröffentlichen von illegalem Inhalt, persönlicher Daten und generell allem, was die Rechte anderer verletzt.
  • Spam
  • Multiaccounts
  • Betteln nach M2Bob Accounts oder dem Premium Status
  • Veröffentlichen oder bewerben von Programmen, die ähnlich oder gleich M2Bob sind


  Spam ist untersagt und wird gelöscht, darunter zählt:

  • Doppel Posts --> Edit Button benutzen
  • Google Translator Posts, '#closerequest', '#reported' etc. --> Edit Button benutzen/Melden
  • Pushen von Threads (Ausnahme: 48 Stunden keine neue Antwort)
  • Nicht Themen bezogene Sachen posten Posts wie "hahaha", :) *Smileys*
  • In einem Thread über ein Problem ein anderes Problem beschreiben
  • Caps-Lock Titel und/oder Caps-Lock Beiträge


  Verwarnungen


  Grund Punkte Ablaufzeitpunkt
  Spam 2 3 Wochen
  Doppelpost 2 2 Wochen
  Off-Topic 2 2 Wochen
  Caps-Lock Titel / Text 1 2 Wochen
  Unnötiges Verwenden von @Teammitglied 1 2 Wochen
  Falsche Sprache in einer Kategorie mit festgelegter Sprache 1 2 Wochen
  Unangemessene Ausdrucksweise / Beleidigung 6 Nie
  Warn (Information über inkorrektes Verhalten) 0 Nie


  Sanktionen

  Sperrung Punkte Ablaufzeit
  24h temporäre Sperrung 6 24 Stunden
  7 Tage temporäre Sperrung 10 7 Tage
  14 Tage temporäre Sperrung 15 14 Tage
  Permanente Sperrung 25 Nie


  The following rules apply for the forum:

  Forbidden in the whole forum:


  • Trading
  • Double threads/double posts --> Use edit button!
  • Insults, sexual content and racism
  • Posting illegal content, personal data and generally anything that violates the rights of others.
  • Spam
  • Multiaccounts
  • Begging for M2Bob accounts or premium status.
  • Posting or promoting programmes, that are similar or the same as M2Bob.


  Spam is forbidden and will be deleted, including the following:


  • Double Posts --> Use Edit Button
  • Google Translator posts, '#closerequest', '#reported' etc. --> Use Edit/Report button
  • Push threads (exception: no new reply for 48 hours)
  • Post non-topic related stuff Posts like "hahaha", *smileys*
  • Describing another problem in a thread about one problem
  • Caps-Lock title and/or Caps-Lock posts  Warnings

  Reason Points Expiration date
  Spam 2 3 Weeks
  Doublepost 2 2 Weeks
  Off-Topic 2 2 Weeks
  Caps-Lock Title / Text 1 2 Weeks
  Unnecessary use of @team member 1 2 Weeks
  Incorrect language in a category with specified language 1 2 Weeks
  Inappropriate language / insult 6 Never
  Warn (information about incorrect behavior) 0 Never


  Sanctions

  Blocking Points Expiration date
  24h temporary ban 6 24 hours
  7 days temporary ban 10 7 days
  14 days temporary ban 15 14 days
  Permanent ban 25 Never


  Dear M2Bob users,

  in our new forum we have implemented the 4 main languages. These are: German, English, Turkish and Romanian

  Since we have transferred the user accounts from the old forum, each user has the default language 'English'.

  To be able to view the new FAQ in your language, you need to change your language in your user profile.


  As guest (not logged in):


  1. Visit our forum
  2. Click on the language icon in the navigation bar
  3. Change the language by selecting a new language
  4. Then visit the FAQ by clicking on it in the navigation bar


  As an user (logged in):


  1. Click on your avatar in the navigation bar
  2. Click on 'General' to open the settings
  3. Z688wpT.png
  4. Change your language by selecting the new language in the dropdown menu
  5. 4. Press 'SUBMIT' at the end of the page


  CvbYJ3G.png  Information about the language system


  The language packs in German and English are fully translated and can be used properly.

  The forum has the selection for the Romanian language, but this only affects the FAQ. In the forum itself the language remains English

  pain is translating the forum into Romanian bit by bit. But the process is still ongoing.

  I am supposed to tell you the following:

  Quote from pain

  Traducerea în limba română este la 99%. Totul a fost tradus cu ajutorul unui tool extern. Dacă găsești ceva care nu este tradus în română, sau este tradus greșit te rog să-mi trimiți un screenshot a cuvântului / propoziției netraduse în canalul #offtopic din Discord!

  The translation into Turkish is 90% complete and will be expanded as necessary. If you notice any missing translations here, please let us know immediately.

  Dear M2Bob users,

  if you want to remove for example forums or categories in other languages for you, then follow this tutorial.

  This will also make threads and posts from the excluded forums invisible to you.


  1. Visit the main page of the forum (Click 'Forum' in the navigation bar)
  2. Click on the eye on the upper right side above 'Recent Posts'
  3. Uncheck the forums that should be hidden
  4. Press 'Submit'

  a7dCeab.png


  Dear users of M2Bob,

  we would like to welcome you to our new forum.


  We have made some changes in the last months and would like to present them to you now:


  M2Bob Logo

  We have created a new logo for M2Bob, which you may have seen on the main page. We hope you like it!


  User accounts

  All user accounts registered in the old forum will be kept. You can log in here with your previous login data.


  Darkmode

  You wanted it - we give it to you!

  After a long time we have implemented the dark mode to the forum. Now you can rest your eyes while browsing through our forum.


  FAQ

  We have reorganized and updated the FAQ. You can find it at the top of the forum in the navigation bar.

  This should answer most of your questions about M2Bob. Please feel free to give us feedback!

  You can find more information about the FAQ and the languages here: Information about the new FAQ & language system


  Forum rules

  We have updated the entire forum rules. This includes the rules for creating a private server thread.

  Please read them before creating a new thread in the private server section.

  From now on, we will also take stronger action against violations of the rules.

  Until now, violations were not punished at all, which is why the forum was full of spam.

  Please follow our rules accordingly to avoid sanctions.


  Mobile-friendly

  Finally you can use the forum via your mobile devices.

  We would also appreciate your feedback on this!


  Removal of the Shoutbox

  We have decided not to implement the shoutbox in the new forum.

  It was way too messy and full of spam. To communicate with other members in our community you can use our Discord.

  To enter the Discord, use the following link: https://discord.gg/kRPEF4x


  Ticketsystem

  We have implemented a new support option that works through the forum.

  This will replace the previous email support. Here you can categorize your issue and have input fields where you can describe your problem in more detail.

  We are looking forward to your inquiries and are always ready to solve your problems!


  Full-Archive

  The full archive will be uploaded to a dedicated page from now on.

  So if you have problems with the patcher in the future, download the latest version of M2Bob there.

  You can find the full archive in the navigation bar


  Ranksystem

  For the new forum we have created new ranks and rank icons.

  You can get them by activity points. (Create topics, create posts, receive thanks).


  Permissions

  We have updated and adjusted all the permissions. This gives our team members much more possibilities to help you with problems.

  Furthermore, we have added a new team rank. This rank is called 'Support' and will be added to new moderators in our team.

  We continue to seek assistance for our team. So if you are interested, apply today to become a team member of M2Bob!


  Search

  The search function in the latest version of Woltlab is much faster and more efficient.

  So if you want to search for certain topics in the future, use the search function of the forum before you create an extra topic.

  This is located in the upper right corner.


  Suggested topics

  When creating new topics, you will receive suggestions that match the title after you enter the title of the topic.

  Take a look at these topics beforehand and check whether they deal with the same topic. A new creation of the topic is then redundant.


  Input fields

  In some categories we have added so called input fields.

  These are intended to make it easier for you to create new topics. Please fill them in correctly so that we can work on new private servers, for example, without delays.


  Most helpful answer
  A topic creator and moderators can mark a post in a thread as "helpful", which will highlight it.
  A button will then appear under the first post in the thread, allowing you to jump to the 'most helpful post'.


  Suggestions & error reports

  We have updated the entire suggestions and error reporting category.

  After reviewing your suggestion or error message, a label will be added to inform you about the latest progress. This way you will always be up to date.


  Guides & Tutorials
  We have updated and adjusted almost all outdated tutorials. Furthermore, we have created some new tutorials.

  These should make it easier for you to get started with M2Bob.

  You can find them in the Guides & Tutorial section!


  Private Server list

  We are currently working on a new private server list. This will be linked to our Discord and will allow Premium users to vote for their preferred servers. Based on this, we can then see the interest in certain servers and fix these servers.

  Unfortunately we can't give you an exact release date for this feature yet.

  We will keep you up to date!


  M2Bob-Archive

  We have thought again about the 'Archive Forum' and decided to create the archive here in the new forum.

  You will find all the old posts at the bottom of the forum. You can only read these posts.

  New posts cannot be created there!


  All old posts are older than 14 March 2021.

  We will keep the old forum running so that you can transfer your newly created posts.

  We hope you like the new forum!

  If you have any questions or suggestions for improvement, please post them in the feedback thread. :P


  Your M2Bob Team

  Următoarele reguli se aplică zonei „Probleme tehnice” (Dacă nu respectați regulile, topicul poate fi șters fără comentarii!):


  În zona „Probleme tehnice” aparțin:


  • Probleme / erori care apar pe serverele oficiale
  • Probleme cu utilizarea M2Bob pe serverele oficiale


  -> Tot ce nu este permis în mod explicit este interzis și va fi șters.

  Următoarele reguli se aplică zonei „Întrebări despre M2Bob”:


  • Întrebări despre M2Bob legate de serverele oficiale
  • Întrebări referitoare la utilizarea M2Bob pe serverele oficiale
  • Întrebări referitoare la utilizarea M2Bob în general (nu pe servere private!)


  -> Tot ce nu este permis în mod explicit este interzis și va fi șters.

  Aşağıdaki kurallar "Teknik Sorunlar" bölümü için geçerlidir. (Kuralları dikkate almazsanız konu direkt silinebilir!)


  • "Teknik Sorunlar" bölümü için kurallar:
  • Resmi sunucularda meydana gelen sorunlar/hatalar.
  • Resmi sunucularda M2Bob kullanımıyla ilgili sorunlar.


  -> Belirtilen kurallar haricinde açıkça izin verilmeyen her şey yasaktır ve silinecektir.

  Aşağıdaki kurallar "M2bob hakkındaki sorular" bölümü için geçerlidir:


  • Resmi sunucular için M2bob hakkındaki sorular.
  • Resmi sunucularda M2bob kullanımına ilişkin sorular.
  • Genel olarak M2bob kullanımıyla ilgili sorular.(P-Servarları kapsamaz.)


  -> Belirtilen kurallar haricinde açıkça izin verilmeyen her şey yasaktır ve silinecektir.